खबर लहरिया फैजाबाद बिन राशन गुजारा कैसे

बिन राशन गुजारा कैसे

kasba rasanfainal1

राशन कार्ड के बिना राशन नाय

जिला फैजाबाद, ब्लाक तारुन, गाव फतेहपुर कमासिन। कमासिन गाव मा दस-बारह जने कै नाय बना बाय राशन कार्ड। जेकै बना बाय वकै प्रधान छह महीना पहिले जमा करवाय लिहिन।
श्यामापति, लक्ष्मीशर्मा बताइन कि तेल मिला थै पीला कार्ड बना बाय। राशन कार्ड बना रहा थै तौ दस पन्द्रह दिन चलि जा थै। दसै-पन्द्रह दिन कै खरीदै का परा थै।
श्रीराम भुवाल, सिमिरता बताइन कि पाच-छह महीना होइगा प्रधान जमा करवाय लेहे रहे कहिन नया कार्ड आये तौ बने अबही तक कुछ नाय भा। भानमती बताइन कि बी.पी.एल. सूची मा नाम बाय तबौ नाय राशन कार्ड बना बाय। कहा थे जब आये तौ बने।
प्रधान तारा के बेटवा धर्मेन्द्र कुमार  बताइन कि अब नया कार्ड जल्दी बनै वाला बाय। सूची देख के तौ बने। अउर हम केहू कै राशन कार्ड नाय जमा करे हई।