खबर लहरिया फैजाबाद प्रसव के बाद मां अउर बच्चा कै मउत

प्रसव के बाद मां अउर बच्चा कै मउत

DSCF5082जिला फैजाबाद, ब्लाक पूराबाजार, कस्बा सूर्यकुण्ड तिराहा दर्षननगर। हिंआ 13 अगस्त का गर्भवती कुसुम कै डिलेवरी उपकेन्द्र दर्षन नगर पै भै। प्रसव भये के बाद जिला अस्पताल लै जात समय रास्ता मा बच्चा अउर मां कै मउत होइगै।
कुसुम कै नन्द रमा बताइन कि 13 अगस्त का सबेरे सात बजे उपकेन्द्र पै लै गयन तौ ए.एन.एम. मीनाक्षी सिंह अउर आषा कार्यकत्री रूबी रहिन। हमार भईया रामजी अउर अम्मा साथे गै रहिन। तौ ए.एन.एम. बच्चा जबरदस्ती पैदा करावत रहिन अउर जब बच्चा भवा तौ मरा पैदा भै। फिर कहिन कि बच्चा उल्टा पैदा भै बाय। इनका प्राइवेट अस्पताल लै जा। तुरन्त आटो मंगवायन जैसे उपकेन्द्र से थोडी दूर पहुंचेन रास्ता मा कुसुम कै मउत होइगै। अबहीं कुसुम कै उम्र 25 साल रहा अउर एक लड़की दुई लड़का हइन। अब रामजी कै दिमाक ठीक नाय रहत। अप्लीकेषन पुलिस चैकी दर्षननगर मा दीन गै बाय।
ए.एन.एम. मीनाक्षी सिंह बताइन कि आठ बजे सबेरे मरीज आय रहिन अउर हमार टीका करण मा डयूट्ी लाग रहा। घर कै केहू साथे नाय रहा। डिलेवरी के तीन दिन पहिले कुसुम घर मा गोबर सिर पै लै जात रहिन तब फिसल के गिर गै रहिन। जब उपकेन्द्र पै आइन तौ तुरन्त बच्चा पैदा हुवय लाग लकिन बच्चा मरा पैदा भै। 102 नम्बर पै फोन करा गवा अउर कहा गै कि जिला अस्पताल लै जा तौ वै प्राइवेट आटौ मंगाय लिहिन। फिर प्राइवेट अस्पताल के.के. तिवारी डाक्टर खिंआ लै गइन। जब तक मरीज का ग्लूकोज चढ़ा तब तक ठीक रहिन फिर तिरपति डाक्टर खिंआ लै गइन तौ डाक्टर मरा बताय दिहिन। पुलिस चैकी दर्षन नगर कै प्रभारी रनवीर सिंह बताइन कि हिंआ कउनौ रिपोर्ट दर्ज नाय बाय।