गोली लागै से मनई कै मउत

gaow final2जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक अकबरपुर, गंाव मिर्जाबेग दुम्खर मकदूमपुर। हिंआ एक किराना के दुकानदार कै 9 दिसम्बर 2014 का 11 बजे गोली मारके हत्या कै दीन गै। वहि समय दुकानदार अकबरपुर सामान लियै आय रहा। गोली मारै वाले कै पता नाय चला।
गंाव कै दिलीप कुमार अउर मृतक कै बेटवा अभिषेख कुमार बताइन कि सबेरे दस बजे दुकान कै सामान लियै अकबरपुर गा रहिन। कासीपुर आवास याकूबपुर कटरिया के पास दुई मोटर साइकिल पै तीन-तीन जने आइन। गोली मार के भाग गइन। जब तक आवास अउर बाजार कै मनई दौडि़न तब तक सब भाग लिहिन। एम्बुलेन्ष बुलायके तुरन्त जिला अस्पताल जै जाय गै। जहां डाक्टर मृत घोषित कै दिहिन। अउर षव पोस्ट मार्टम का भेज दिहिन।
थाना कोतवाली अकबरपुर कै दीवान यावर अली बताइन कि मृतक के बेटवा अभिषेख के तहरीर पै गोली मारै वाले अज्ञात मनई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज भै बाय। मुकदमा अपराध संख्या 501/14   धारा 302 (हत्या) आई.पी.सी. लाग बाय। गोली मारै वाले कै तलास जारी बाय। जल्दी गिरफतार कै लीन जाये।