आधा अधूरा भै विद्युतीकरण

gonv fainal4जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक कटेहरी, ग्रामसभा माधवपुर मजरा टेकनपुर, रीडीची नगर। राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत बिजली कै खम्भा अउर तार अक्टूबर 2014 से लागत बाय। अबहीं तक पूरे गांव मा बिजली के रोषनी खातिर मनई तरसत हइन।
माधवपुर ग्रामसभा कै प्रधान फूलपती बताइन कि पूरे ग्राम पंचायत मा लगभग तीन सौ पैंतालिस घर बाय। जेहमा तीन पुरवा बाय तीनौ पुरवा मा लगभग सत्तर खम्भा कै जरुरत बाय। ठेकेदार लगभग पचास खम्भा लगवाये हइन। वहूमा आधा अधूरा तार लाग बाय। रीडीची नगर कै मोहम्मद ताकीम, मोहम्मद कासीम, यूनूस हाफिज, जलालुद्दीन अउर मोरम अली बताइन कि आधा अधूरा बिद्युतीकरण भै बाय। कहूं खम्भा लाग बाय कहूं नाय। कउनौ मा तार लाग कउनौ मा जोडै़ नायगै। जब विद्युतीकरण हुवय लाग तौ मन मा काफी खुषी भै रही। कि हमरेव सबका बिजली कै रोषनी मिले। लकिन ई आषा सब निराषा मा बदलिगै। टेकनपुर कै राजितराम पाल, महेन्द्र कुमार, रामनाथ, ज्वालाप्रसाद, मुकेष वर्मा बताइन कि दलित बस्ती अउर वर्मा बस्ती मा भी अबहीं एक्कौ खम्भा नाय लाग बाय। अंधियारे मा रहै कै मजबूरी बाय।
राजीवगांधी विद्युत योजना कै ठेकेदार राना सिंह बताइन कि काम चलत बाय। लकिन अलग अलग किस्त मा पैसा आवै के कारण काम रुक रुक के चलत बाय। जइसे पैसा आवाथै वइसे काम षुरु करावा जाथै। दस पन्द्रह दिन मा माधवपुर मा काम षुरु होये तब फाइनल होय जाये।