आगि लागि से नुकसान

जिला फैजाबाद, ब्लाक पूरा बाजार। 12 जनवरी 2013 का फैजाबाद रानी बाजार अयोध्या मा सबेरे चार बजे आगि लागै से लाखन रुपया कै  नुकसान होयगा।

रविशचन्द्र बताइन कि घर अउर दुकान मा आगि लागे से हमार बहुतै नुकसान होय गै बाय जौन कपड़ा सिये कै ताय आय रहा दुकान मा वहू जरि गै अउर हमरे घर कै सारा समान जरि गै बाय। जेहमा लाखन रुपया कै नुकसान होय गै बाय। दरवाजा से  आगि लाग है। अउर धीरे-धीरे पूरे घर मा फैयिल गै रहा। हमार बीबी, बच्चे घर मा सोवत रहे। तभै अगल-बगल वाले  आई के जगाइन। अप्लीकेशन कोतवाली मा दिहै हयन।

थाना कोतवाली अयोध्या कै परसराम वर्मा बताइन कि अबही जांच नाय भै बाय जब जांच होये तौ फिर वही हिसाब से रिर्पोट बनावा जाए। अबही कुछु नाय कहा जाय सकत।