हैडपम्प के चैकी मा भरा पानी

gaow final
चउकी मा भरा पानी

जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक कटेहरी, गांव विकवाजीतपुर। हिंआ सार्वजनिक काली माई मंदिर के लगे मनोज कुमार के घर के सामने लाग सरकारी नल कै पानी बहै कै कउनौ अउर सुबिधा नाय बाय। यहि नल कै चउकी अउर नाली मा पानी भराथै। काली माई कै दर्षन करै वाले मनई का बहुत दिक्कत हुआथै।
मनोज कुमार, रामलाल बताइन कि लगभग पांच साल से ज्यादा हुवत बाय नल लागे लकिन यकै पानी कउनौ तरफ बहत नाय। हर समय पानी भरा रहाथै। यहि मौसम मा तौ कुछ काम चलाऊ बाय। बरसात मा तौ पूरा चारौ तरफ से पानी भर जाथै।
संतोष कुमार बताइन कि नवरात्र मा पूजा करै आवा तौ पानी बिना जल नाय चढ़ाय मिलत। वही पानी मा हलिके पानी भरै का पराथै। पानी भरा रहै से नल कै पानी प्रदूषित होय जाथै।
प्रधान प्रदीप सिंह बताइन कि अबहीं आचार संहिता लागू भै बाय। सब काम बन्द बाय। ओट परै के बाद जब पइसा मिले तब नाली बनवाय दिया जाये। कउनौ तरफ पानी निकरवाय जाये। तब यहि समस्या कै समाधान होय पाये यकरे पहिले नाय।