स्कूल मा घुसके करत तोड़फोड़

Schoolजिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक टाण्डा, प्राथमिक विद्यालय खान्शापुर। यहि स्कूल मा अम्बेडकर नगर कस्बा कै मनई चाहर दीवारी कूद के स्कूल मा तोड़फोड़ कराथिन। जेसे बहुत समस्या झेलै का परत बाय।
प्रधानाध्यापक उसामा जमील अउर सहायक अध्यापक गौरव वर्मा, शकुन्तला सिंह, पूनम पाण्डेय बताइन कि हमरे विद्यालय मा गांव वाले मनई घुस के तोड़फोड़ कराथिन। पेड़ पौधा तूरि दियाथिन। शौचालय मा ईट कै टुकड़ा डाल दियाथिन। जेसे गेदहरै शौचालय मा नाय जाए पउते। बाहर भेजै मा काफी दिक्कत हुआथै।
खण्ड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गौतम बताइन कि अलग से बजट नाय आवत। सफाईकर्मी का बोलब कि सफाई करैं।