सिपाही पै छेड़खानी कै आरोप

जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक अकबरपुर, नगर कै मुहल्ला मुरादाबाद। हिंआ कै एक मेहरारु अपने घरमा काम करत रहीं। यही बीच मा आवबारी विभाग कै एक सिपाही पीछे से घरमा घुसिके दुराचार करय कै प्रयास किहिन।
मेहरारु कै आरोप बाय कि 12 मई का घरमा काम करत रहेन चुपके से हमरे घरमा घुसि गइन। विरोध करै पै मारपीट करै लागिन। ज्यादा शोरगुल हुवय के कारण सिपाही वहिंसे भागिगै।
कोतवाल प्रभारी महेन्द्र प्रताप सिंह बताइन कि महिला के तहरीर पै राम राज राणा के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 169/16, 354 आई पी.सी. लाग बाय।