सगे भाई खेलिन खून कै होली

जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक कटेहरी, गांव आमा। हिंआ 17 मार्च 2014 सुबह दस बजे दुइनौ सगे भाई रामकुमार अउर रामकरन मा जमीनी विवाद मा भै मारपीट अउर रामकुमार जिला अस्पताल मा भर्ती।
पक्ष रामकुमार के घरवाले गोमता, ऊषा, प्रीता बताइन कि रामकरन पीछे से चाकू मारिन अउर आरपार होइगै। जवन लखनऊ मा जिन्दगी मउत से जूझत अहैं। रामकुमार के भतीजा के पीठ मा चाकू मारे अहैं। हीरालाल कै तीन अंगुरी कटिगै बाय। रामकुमार कै बाबू अपने लडि़का का बोलत रहे वै जानिन की हमका गाली दियत अहैं। अउर वै जवन पाइन वही से मारै लागिन। पचकी, चाकू से मारिन।
इन्द्रावती बताइन कि रामकरन का मारे अहैं उनकै दाहिना हाथ टूटगै बाय। दारु पीके गाली दियत रहिन वही कहा सुनी मा मारपीट भै। सरिता कै मूड़ फूटगै। ईंटा से मारत रहिन तौ जान बचावै के खातिर रामकरन बगल तालाब मा कूद गइन। गुहार लगावै पै सब जुटिन अहिरौली थाना कै पुलिस आइन। एम्बुलेंष कर्मी घायल का जिला अस्पताल भेजिन जहां से रामकुमार का लखनऊ रिफर कै दिहिन।
अहिरौली थाना कै एस.ओ. गंगाधर चैहान बताइन कि हीरालाल पुत्र रामकुमार के तरफ से मुकदमा अपराध संख्या 38/14 धारा 324, 323, 504 आईपीसी रामकरन पुत्र साधू अउर मंजीत के ऊपर लाग बाय। अउर मंजीत पुत्र रामकरन राजभर रामकुमार के ऊपर रिपोर्ट लिखवाये अहैं। जवन मुकदमा अपराध संख्या 38ए/14 धारा 324, 504,आई.पी.सी. दर्ज बाय। छानबीन मा पचकी मिली बाय जेसे रामकरन रामकुमार का मारे रहे जवन थाना मा जमा बाय।