षहर कै गरीब मनईन का मिला कम्बल

taza final 1जिला फैजाबाद, तहसील। हिंआ 30 दिसम्बर 2013 सोमवार का सपा पार्टी कै मनोरंजन कर राज्यमंत्री तेजनारायन पाण्डेय षहर कै चार सौ गरीब मनईन का कम्बल बाटिन। अउर ज्यादा भीड़ होय से कम्बल कम पड़ गै।
सपा पार्टी कै मनोरंजन कर राज्यमंत्री तेजनारायन पाण्डेय कहिन कि जेका कम्बल नाय मिल पावा बाय उनका भी ई योजना कै लाभ मिले। तहसील प्रषासन गरीब मनईन के नाम कै सूची बनावै अउर वही कै मुताबिक कम्बल उपलब्ध करावा जाये। अउर कहिन कि अगली बार छह सौ कम्बल कै वितरण तहसील मा कीन जाये। जल्द ही पार्टी कार्यालय मा लगभग एक हजार कम्बल कै वितरण कीन जाये। पहिले से ई षहर मा गरीब मनईन कै सूची बनुवावा गै रहा। यही कै अनुसार कम्बल दीन गै।
ए.डी.एम. जेपी तिवारी कहिन कि जिला प्रषासन पूरी तरह से कटिबद्ध बाय अउर गरीब मनई परेषान न हुये।
सपाकै नेता मनोज जायसवाल कहिन कि सब सरकारों से अच्छा अखिलेष सरकार बाय जवन गरीब मनई कै सहायता करा थै। नगर अध्यक्ष कैसर अंसारी कहिन कि प्रदेष कै मनोरंजन कर राज्यमंत्री षहर कै विकास कै ताई कटिबद्ध बाय।
सुधीर, जग्गादेव, षीला, राजवती बताइन कि हमें तौ कम्बल मिला बाय अउर बहुतै खुषी हुअत बाय। ई सरकार गरीबन कै बहुत मदद करत थै। अब ठंडी से बचे कै ताई कम्बल दिहिन। अउर कभौ साड़ी तौ कभौ कम्बल कुछ ना कुछ तौ बाटा करा थिन।
कम्बल वितरण मा उप जिलाधिकारी सदर ब्रहादेव सिंह, तहसीलदार कृष्ण कुमार पाण्डेय, सभासद विषाल पाल अउर अन्य मनई षामिल रहिन।