मारपीट मा मनई घायल

जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक भीटी, गांव महमदपुर। हिंआ 7 मई का ग्राम प्रधान एक मनई का लाठी डण्डा से मारिन। जेसे मनई गम्भीर रुप से घायल होइगै।
घायल मनोज कुमार यादव बताइन कि प्रधान शेर बहीदुर यादव अउर उनकै पटीदार मा झगरा हुवत रहा। गाली गलौज भी हुवत रहा। हम झगरा शान्त करावय गयन ग्राम प्रधान हमरे ऊपर गुस्सा होइके मारय लागिन। प्रधान शेर बहादुर कै कहब बाय कि हमरे पटीदार के झगरा के बीच मा आय के बोलय लागिन। यही से मारि दिहन। अहिरौली थाना कै एस.ओ. ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह बताइन कि ग्राम प्रधान के खिलाफ मारपीट गाली गलौज कै केस दर्ज भै बाय।
वहीं फैजाबाद के तारुन ब्लाक के हरिनाथपुर गांव मा 7 मई का जमीनी विबाद मा मारपीट भै। दुई मनई घायल भइन। घायलन कै मेडिकल करावा गै। तारुन थाना कै एस आई लालचन्द यादव बताइन कि रामचन्दर बेटवा बुध्दिराम के तहरीर पै बल्ली, प्रमोद, जयलाल अउर राजबली के ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 90/16 धारा 323, (चलान) 504, (गाली गलौज) 427 506 (जान से मारै कै धमकी) आईपीसी लाग बाय। आरोप बाय कि जान से मारै कै धमकी दइके गाली गलौज कइके मारपीट करिन। सरिता अउर रामचन्दर के काफी चोट आय रही मेडिकल करावा गै बाय।