बिजली का तरसत मनई

gow fainal
बिजली कै तार

जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक कटेहरी, गांव डेलमऊवा। हिंआ दुई साल से चार ट्रांसर्फामर अउर आठ बन्डल बिजली कै तार धरा बाय। मुरचाई कै खराब होई जात बाय। अउर गांव कै मनई बिजली खातिर तरसत हईन।
गीता, जगपता, विमला बताइन कि हिंआ दादा, बाबा के जमाने से बिजली नाय लाग बाय। बिजली खातिर हमरे सब मनई तरसत हई। सबसे ज्यादा दिक्कत तौ मोबाइल चार्ज करै मा हुआथै लैपटाप, मोबाइल चार्ज करै कटेहरी बाजार गांव कसियापुर मा जाय का परा थै। चार्ज कराई पांच रुपया देय का परा थै। जब चुनाव आय रहा विधायक लालजी वर्मा रखवाय दिहे रहिन। पढ़ै वाले बच्चे सुधांशू, प्रिया, अनिल बताइन पढ़ै मा दिक्कत हुआथै। दीया या लालटेन से पढ़ाइ्र्र कराथिन गर्मी लागाथै मच्छर काटाथे। कब बिजली आये कि मन का शान्ती मिले।
बिजली विभाग केन्द्र गोशाईगंज कै अनिल कुमार उपाध्याय बताइन कि बसपा सरकार कै जब योजना रहा तब टांªसफार्मर तार विधायक रखवाय दिहिन जब सरकार गै तो योजना गै। यहि नाते नाय लागत बाय। बिजली विभाग कै अधिशासी अभियंता राधेश्याम बताइन कि राजीव गांधी विधुतकरण योजना कै सर्वे चलत बाय लगभग एक महीना मा बिजली लाग जाय।