बिगड़ा एक्सरा मषीन

DSC_1269जिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक कटेहरी। हिंआं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मा एक्सरे कै मषीन दुई महीना से बिगड़ा बाय। जे मरीज एक्सरा करावै जाथै। निराष होइके लउटी जाथिन।
मरीज रघुराजी बताइन कि हमरे पेटे मा दर्द हुआथै। बहुत दवाई खायन लकिन ठीक नाय हुवत बाय। डाक्टर कहिन कि एक्सरा करावा तब पता चले कि कवन परेषानी बाय। 10 अपै्रल कै सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मा आयन तौ हिंआ मषीन बिगड़ी बाय। यइसै कइयौ मरीज एक्सरा खातिर आवाथिन लउटी के चला जाथिन।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कटेहरी कै अधीक्षक पवन कुमार बताइन कि दुई सूचना फरवरी अउर मार्च महीना मा भेजे हई। जल्दी ही मषीन बन जाये।