प्राथमिक विद्यालय मा बिजली कै कनेक्शन नाय

f gonv fainalजिला फैजाबाद, ब्लाक पूराबाजार, गांव दर्शननगर, शाहनेवाजपुर, मोहतरिम नगर अउर तिहुरा। यहि सब प्राथमिक विद्यालय मा बिजली कै कनेक्शन नाय बाय। अध्यापकन कै कहब बाय कि बिजली हुवय तौ कउनौ दिक्कत न हुवय।
तिहुरा प्राथमिक विद्यालय कै सहायक अध्यापक पे्रमशीला बताइन कि 2008 मा बिजली कै कनेक्शन भै रहा। एक साल बाद फिर बन्द होइगा। शाहनेवाजपुर माध्यमिक विद्यालय कै प्रधानाध्यापिका बीरा मिश्रा बताइन कि हमरे हिंआ एक सौ बीस गेदहरा बाटे। अगर धूप नाय निकरत तौ कमरा मा अंधेरा रहाथै।
खण्ड शिक्षा अधिकारी शियाराम वर्मा बताइन कि केतना स्कूल मा केबिल लगवाई। हमेशा चोरी होय जाथै। केबिल काटिके चोर उठाय लै जाथे। यही से नाय लगुवाइगै।