पषु चिकित्साधिकारी के कक्ष मा लाग आग

जिला अम्बेडकर नगर विकास भवन। हिंआ बना मुख्य पषु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय मा बिजली षार्ट हुवय से 5 जून 2014 का सबेरे छह बजे आग लाग गै। जेसे दुई कम्प्यूटर अउर इनवार्टर सहित लगभग दुई लाख कै सामान जलिगै। सूचना मिले पै दमकल कर्मचारी पहुंच के आग बुझााइन।
पषु चिकित्सा अधिकारी डाक्टर अनूप कुमार बताइन कि सबेरे छह बजे कमरा से धुआं निकरत रहा जब चैकीदार बीरेन्द्र देखिन तौ तुरन्त यकै जानकारी सी.डी.ओ. एस.एस. षर्मा का दिहिन। सूचना मिलतै पूरा विकास भवन मा हड़कम्प मचिगा। आग कै बिकराल रुप देखिके सब कर्मचारी सन्न रहि गईन। दमकल कर्मचारी का सूचित करिन तौ जाए के आग पै काबू पाय मिला।
चैकीदार वीरेन्द्र कुमार बताइन कि आग लागै से लगभग दुई लाख कै नुकषान भै बाय। दुई कम्प्यूटर, एक इन्वार्टर, दुई सीलिंग पंखा अउर बीस कुर्सी मेंज सब जलिगै। सी.डी.ओ. मौके पै पहुंच के पूरी जानकारी लिहिन।