गांव के विकास मा बाधा

gaowजिला अम्बेडकर नगर, ब्लाक टाण्डा,गांव ढेलमऊ के खाझेपुर।यहि गांव मा बिजली जबसे ई गांव बसा तबै से नाय बाय। मनई अंधियारे मा रहै का मजबूर अहैं।
गांव कै रामदेव, मनीराम, रामशंकर, अहमद बताइन कि गांव मा बिजली कै काफी समस्या बाय। गांव मा खम्भा लागै कै जगह नाय बाय। पूरे गांव मा खम्भा गड़ा सबके घरे-घरे कनेक्सन भै मीटर लाग गै लकिन नसीम अहमद अपने बाग मा खम्भा नाय लागै दिहिन। तौ खम्भा वापस चला गै। जेह कारन खाझेपुर गांव अउर ढ़ेलमउ मा बिजली नाय आवत बाय। प्रधान मंत्री अउर सांसद से आपन गांव कै परेशानी कहेन। कउनौ सुनवाई नाय भै। कुछ मनई तौ यही परेशानी के कारन गांव से जमीन बेच के दुसरी जगह चला गईन।
प्रधान एलाकुर रहमान बताइन कि बाग कै मुकदमा चलत रहा। स्टे होइगै लकिन अब नसीम अहमद खम्भा बगीचा महकी लगावै खातिर सहमत होई गै हईन। बीस से पचीस दिन मा खम्भा लाग जाये।