अधिकारिन कै जर्जर आवास

taza final 3 copyजिला अम्बेडकरनगर, ब्लाक भीटी। हिंआ बी.डी.ओ. अउर अधिकारिन का रहै खातिर आवास जर्जर स्थिति मा बाय। डर के मारा केहू कर्मचारी यहि आवास मा रहतिन नाय।
पूर्व ब्लाक प्रमुख अनिल सिंह कै कहब बाय कि विकास खण्ड कार्यालय तीन साल पहिले मरम्मत करावा गै रहा। ई कर्मचारिन कै आवास सन् 1956 मा बना रहा। लगभग दस साल से कर्मचारी यहि आवास मा रहब बन्द कै दिहिन। कार्यालय अउर आवास मा बैठब जान कै खतरा बाय। प्रमुख कै कहब बाय कि चौंसठ लाख रुपया कै स्टीमेट आवास बनवाई के तीन साल पहिले मुख्य विकास अधिकारी का दियागै रहा। ई स्टीमेट मुख्य विकास अधिकारी शासन का भेज देहे रहिन।
प्रभारी खण्ड विकास अधिकारी राजीव कुमार कै कहब बाय कि जर्जर कार्यालय अउर कर्मचारी कै आवास सबसे बड़ी समस्या बाय। ब्लाक मा रहिके रात दिन काम काज निपटावै का रहाथै। ई सबसे बड़ी मुश्किल कै काम हुवय। यकरी ताई सम्बन्धित अधिकारिन का बराबर आवेदन दिया जात बाय। रात मा जंगली जानवर भी हलिके आवाथिन रात कै नींद हराम भै रहाथै।